Vederlagsfri fysioterapi

Tilbuddet er til københavnere, som har en funktionsnedsættelse på grund af et fysisk handicap eller en fremskridende sygdom. Læge skal henvise til privatpraktiserende fysioterapeut, som varetager behandlingen.

Behandling Træning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Både for børn og voksne
  • Have et svært fysisk handicap
  • Have en funktionsnedsættelse som følge af sygdom
  • Tilstanden er varig
  • Sygdom eller handicap skal være nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet foregår hos privatpraktiserende fysioterapeuter.
Vederlagsfri fysioterapi kan ikke kombineres med genoptræningstilbud på samme funktionsnedsættelse.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Henvisning til en privatpraktiserende fysioterapeut
  • Tag selv kontakt til fysioterapeuten
  • Forløbet aftales med fysioterapeuten.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge henviser til privatpraktiserende fysioterapeut
Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand