Udkørende sygeplejefagligt akutteam

Tilbuddet er til københavnere over 18 år med akut opstået sygdom og forværring. Akutteamet består af sygeplejersker med specialiserede kompetencer, som i patientens hjem kan vurdere tilstanden og opstarte behandling i samråd med læge.
Læge skal henvende sig telefonisk til Akutteamet og skal efterfølgende henvise via dynamisk henvisning.

Behandling Besøg i hjemmet
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patienter med akut opstået sygdom eller forværring, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse.
Koncept ikon

Koncept

Akutteamet varetager følgende indsatser: 

 • Sygeplejefaglig vurdering og observation af borger med akut opstået sygdom eller forværring af kronisk sygdom efter ABCDE-principperne 
 • Måling af vitale parametre (BT, P, SAT, TP, RF, GCS) 
 • Kapillærprøver (crp, hgb og glukose)  
 • Blærescanning 
 • Anlæggelse og genanlæggelse af blærekateter* 
 • Genanlæggelse af topkateter* 
 • Anlæggelse og genanlæggelse af nasalsonde* 
 • Genanlæggelse af PEG-Sonde* 
 • Smertebehandling* 
 • Iltbehandling 
 • Inhalationsbehandling* 
 • Sug 
 • IV-væskebehandling (isotone væsker) 
 • Prøvetagning til mikrobiologisk undersøgelse 
 • Fremskyndede venøse blodprøver. 

Når du kontakter akutteamet vedrørende en patient, har du som læge ansvar for den behandling og de ordinationer, du iværksætter i samarbejde med akutteamets sygeplejersker.

Når akutsygeplejersken har foretaget den indledende vurdering og målinger hos borgeren, kontakter hun dig med henblik på at aftale en plan for patientens videre forløb. Du skal derfor oplyse dit direkte bagom-nummer og stå til rådighed for akutsygeplejerskens tilbagemelding. Hvis du ikke er til rådighed, har du pligt til at oplyse akutteamet om, hvilken læge der i dit fravær har behandlingsansvaret samt vedkommendes kontaktoplysninger.

* Hvor den øvrige kommunale sygepleje ikke har kompetencer til at varetage opgaven. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Hjemmebesøg af en sygeplejerske fra kommunens akutteam
 • Sygeplejersken kan vurdere patientens tilstand, og hvad der videre skal ske i samråd med læge.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge kontakter Akutteam telefonisk
 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Hospital anmoder kommune om henvisning
 • 1813 henviser
 • Sundhedsfagligt personale i kommunen henviser
Lokationsnummer
5790000121816

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Akutteam
Telefonnummer: 20 30 11 09
Åbningstid: Alle ugens dage inkl. helligdage kl. 7.30-22.00

Relaterede indsatser