Midlertidigt plejeophold

Tilbuddet er til københavnere over 65 år, som er visiteret til plejebolig under 4-ugers garantien, men ikke kan vente i eget hjem. Patienten får pleje, omsorg og træning efter behov. Læge kan sende korrespondance. Patient og pårørende kan henvende sig.

Ophold
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Være godkendt til en plejebolig under 4-ugers garantien, men ikke kunne vente i eget hjem, fordi det vurderes, at:
 • 1) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til arbejdsredskaber til brug ved personlig pleje, fx lift-plejeseng
 • 2) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til, at patienten kan bevare sin mobilitet, fx forflytning fra seng til stol
 • 3) Boligens tilstand ikke gør det muligt at levere plejen og fx social rengøring ikke kan gennemføres
 • 4) Patienten kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg
 • 5) Gentagne indlæggelser kan forhindres
 • 6) Patienten er hjemløs med et omfattende behov for pleje, støtte og omsorg.
Koncept ikon

Koncept

Opholdet og serviceniveauet svarer til en plejebolig, som patienten efterfølgende vil flytte til. Opholdet er placeret på et plejehjem, hvor der er fokus på at støtte borgere på den bedst mulige måde, så medbestemmelse, selvstændighed og aktivitet fastholdes. Støtten og hjælpen er for manges vedkommende omfattende.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Et midlertidigt ophold, hvor der gives den nødvendige støtte og hjælp
 • Muligt at deltage i sociale aktiviteter
 • Pårørende er velkomne.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge sender korrespondance til SUF visitation
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
Lokationsnummer
5790000121816

Visitationen

Telefonnummer: 33 66 33 66 

Pris ikon

Pris

Der er egenbetaling

144 kr. (2023) pr. døgn for mad og vask af linned.

Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Haandværkerforeningens Plejehjem
Håndværkerhaven 49A, Afdeling 1A 
2400 København NV 
Telefonnummer: 39 69 34 11 

Plejecentret Hørgården
Brydes Allé 32
2300 Københavns S
Telefonnummer: 82 56 30 00