Lindrende ophold til livstruende syge og døende

Tilbuddet er for livstruende syge og døende københavnere over 18 år. Det er et døgnophold med palliativ sygepleje og lindring. Læge kan sende korrespondance. Patient og pårørende kan henvende sig. 

Ophold
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.
Koncept ikon

Koncept

Lindrende ophold er et tilbud til patienter, der er livstruende syge eller døende, og som har brug for palliativ pleje og omsorg i trygge rammer. Plejen tager udgangspunkt i patientens ønsker og behov – det afgørende er, hvad der er livskvalitet for den enkelte.  
De pårørende vil også blive tilbudt omsorg og støtte.
Det tværfaglige personale har viden om farmakologisk og non-farmakologisk lindring og har tid til støttende samtaler, aktiviteter, nærvær og omsorg.
Der er sygeplejefaglig døgndækning. 

Afdelingen har et lægesamarbejde med Bispebjerg Hospital. Det betyder, at speciallæger fra Palliativ Medicinsk Afdeling P20 har behandlingsansvaret under opholdet.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Fokus på at lindre smerter og andre symptomer
 • Pleje, omsorg og støtte
 • Pårørende kan også få hjælp
 • Opholdet er midlertidigt, og længden afhænger af den enkeltes situation
 • Opholdet er gratis.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge sender korrespondance til SUF visitation
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Visitationen
Telefonnummer: 33 66 33 66

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Afdeling for Lindring –Kbh 
Center for Rehabilitering og Akutpleje - Vigerslevvej 
Vigerslevvej 180, 1. sal 
2500 Valby 
Telefonnummer: 3317 1630 / 3317 1631
Mail: vigerslevhus@kk.dk
Hjemmeside: www.vigerslevhus.kk.dk