Forløb for lænde- og ryglidelser

Tilbuddet er til borgere over 18 år med bopæl i Københavns Kommune. Kommunen tager imod borgere, der er udredt og ikke vil have gavn af kirurgisk indgreb eller yderligere behandling, men hvor rygsmerter stadig hæmmer borgerens livskvalitet. Tilbuddet består af rådgivning og træning, enten individuelt og/eller på hold. Rehabilitering kan også have et behandlingsmæssigt sigte.
Læge skal henvise via dynamisk henvisning.

Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Være lægefagligt færdigudredt
 • Borgeren skal have lænde-, bryst- eller nakke relateret ryglidelse
 • Smerter i over 12 uger på henvisningstidspunktet
 • Længerevarende rygsmerter, hvor der tidligere er forsøgt træning i privat regi
 • Særlige behov på grund af psykosociale faktorer, herunder ledighed, misbrug og psykiske vanskeligheder.
 • Kroniske rygproblemer med korterevarende forværringer
 • Det er ikke en forudsætning, at alle ovenstående punkter er opfyldt.
Koncept ikon

Koncept

Forløbet i Københavns Kommune varetages af terapeuter. Borgeren indkaldes til en visitationsundersøgelse hvor det vurderes om et rygforløb er relevant og hvilket rygforløb, der vil gavne borgeren bedst.
Borgeren henvises herefter til enten et individuelt forløb eller et holdforløb. For begge tilbud gælder, at der i forløbet indgår træning og vejledning i smertehåndtering og hensigtsmæssig adfærd i relation til rygsmerterne.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Forløbet sammensættes med afsæt i den individuelle situation og behov
 • Rådgivning og træning enten individuelt og/eller på hold
 • Indledende samtale.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
Lokationsnummer
5790000150953

Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Genoptræning - Nørrebro
Mimersgade 41
2200 København N
Telefonnummer: 35 30 25 30