Akutplejeophold

Tilbuddet er et midlertidigt døgnophold for københavnere over 18 år, hvis tilstand i en periode kræver kompleks sygepleje og en rehabiliterende indsats. Patienten kommer hjemmefra eller udskrives fra hospital. Læge skal telefonisk kontakte Akutteamet, der kan henvise patienten.

Behandling Ophold
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Være fyldt 18 år
  • Have et ustabilt sygdomsforløb med behov for kompleks sygepleje døgnet rundt
  • Pleje og behandling kan ikke varetages i patientens hjem
  • Patienten har ikke behov for hospitalsindlæggelse.
Koncept ikon

Koncept

Opholdet skal stabilisere patientens helbredstilstand og forebygge (gen)indlæggelse.
Tilbuddet består af pleje og behandling samt sygeplejefaglig døgnobservation med løbende vurdering af patientens vitale værdier og almentilstand samt terapeutisk vurdering og intervention.


Akutplejeenhed København arbejder efter kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner fastsat af Sundhedsstyrelsen. Akutplejeenhed København har et samarbejde med Bispebjerg Hospital, som har det lægelige behandlingsansvar for alle borgere under hele deres ophold.
Der er en speciallæge tilstede på afdelingen alle hverdage kl. 8.00-15.30.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Opholdet består af observation, pleje og behandling gennem hele døgnet
  • Det er for en afgrænset periode.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge kontakter Akutteam telefonisk
  • Hospital anmoder kommune om henvisning

For patienter, der kommer hjemmefra: 
Læge kontakter Københavns Kommunes Akutteam telefonisk 

For patienter, der udskrives fra hospitalet: 
Opstartstidspunkt aftales med Den Centrale Pladsanvisning. 

 

Akutteam
Telefonnummer: 20 30 11 09
Telefontider: Alle ugens dage inkl. helligdage kl. 7.30-22
Mail: vigerslevvej@kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering

Transport til centret:
Hvis patienten er indlagt på hospitalet, sørger hospitalet for transport til centret.
Hvis patienten kommer hjemmefra, skal patienten selv sørge for og betale transporten til centret.

Hjemtransport:
Patienten skal selv betale transporten hjem. Hvis patienten er sengeliggende eller sidder i kørestol, betaler kommunen dog for transport og trappelift

Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Akutplejeenhed København
Vigerslevvej 180
2500 Valby