Sygdom og smerte

Tilbud til patienter, der er svækkede eller har smerter.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have et ustabilt sygdomsforløb med behov for kompleks sygepleje døgnet rundt
 • Pleje og behandling kan ikke varetages i patientens hjem
 • Patienten har ikke behov for hospitalsindlæggelse.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patienter med akut opstået sygdom eller forværring, hvor der er mulighed for at forebygge indlæggelse eller genindlæggelse.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Skal opfylde et af følgende kriterier:
 • 1) Patientens ægtefælle eller pårørende skal aflastes i en kort periode på grund af ferie eller sygdom
 • 2) Patienten kan ikke opholde sig derhjemme på grund af omstændigheder som fx brandskade, renovering af bolig eller lignende.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Være godkendt til en plejebolig under 4-ugers garantien, men ikke kunne vente i eget hjem, fordi det vurderes, at:
 • 1) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til arbejdsredskaber til brug ved personlig pleje, fx lift-plejeseng
 • 2) Boligforhold gør, at der ikke kan skabes plads til, at patienten kan bevare sin mobilitet, fx forflytning fra seng til stol
 • 3) Boligens tilstand ikke gør det muligt at levere plejen og fx social rengøring ikke kan gennemføres
 • 4) Patienten kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg
 • 5) Gentagne indlæggelser kan forhindres
 • 6) Patienten er hjemløs med et omfattende behov for pleje, støtte og omsorg.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Være lægeligt færdigbehandlet fra hospitalet, men have behov for intensiveret rehabilitering og/eller behandling, der ikke kan varetages i eget hjem
 • Opleve akut forværring i funktionsevnen, som kræver en intensiveret rehabiliterende indsats, der ikke kan varetages i eget hjem
 • Kan ikke lades alene mellem hjemmeplejens besøg og har behov for en indsats, som ikke er praktisk meningsfuld at varetage i hjemmet.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Være lægefagligt færdigudredt
 • Borgeren skal have lænde-, bryst- eller nakke relateret ryglidelse
 • Smerter i over 12 uger på henvisningstidspunktet
 • Længerevarende rygsmerter, hvor der tidligere er forsøgt træning i privat regi
 • Særlige behov på grund af psykosociale faktorer, herunder ledighed, misbrug og psykiske vanskeligheder.
 • Kroniske rygproblemer med korterevarende forværringer
 • Det er ikke en forudsætning, at alle ovenstående punkter er opfyldt.
 • Både for børn og voksne
 • Have et svært fysisk handicap
 • Have en funktionsnedsættelse som følge af sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Sygdom eller handicap skal være nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have diagnosticeret artrose i knæ og/eller hofte
 • Ikke have anden årsag til generne (fx tumor, inflammatorisk ledsygdom, sequelae efter hoftefraktur, sequelae efter total hofte – eller knæalloplastik)
 • Ikke have andre symptomer, der er mere udtalte end atrosegenerne og forhindrer intensiv træning (f.eks. kronisk, generaliseret smerte eller fibromyalgi)
 • Være meget motiveret for selvstændig træning.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patient har ikke været indlagt på hospital
 • Svækket fysisk funktionsevne efter sygdomsforløb
 • Patientens behov kan ikke dækkes af privatpraktiserende fysioterapi eller genoptræning efter sundhedslov.
 • Være mellem 2 og 16 år
 • Gå i daginstitution, skole eller bo i Københavns Kommune
 • Have et BMI på 99-percentilen eller derover.