Specialundervisning for voksne med senfølger efter hjernerystelse (PCS)

Tilbud om specialundervisning, rådgivning og vejledning af voksne med senfølger efter hjernerystelse.
Patienten kan selv henvende sig direkte eller lægen kan henvise.

Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune
 • Over den skolepligtige alder
 • Færdigudredt i sundhedsregi
 • Færdigbehandlet eller stabil i behandling
 • Motiveret for undervisning og deltage aktivt
Koncept ikon

Koncept

Tilbud om specialundervisning, rådgivning og vejledning af voksne med senfølger efter hjernerystelse.

Første samtale er en visiterende samtale, hvor vanskelighedernes karakter afdækkes og der tages stilling til undervisningsbehov og muligheder.
Der er mulighed for specialundervisning målrettet PCS-relaterede vanskeligheder:
Kognitive vanskeligheder m. f.eks. overblik og planlægning, hukommelse)
Vanskeligheder med energistyring (mental overbelastning, fatigue)
Lydfølsomhed/tinnitus
Lysfølsomhed/synsvanskeligheder/læsevanskeligheder (f.eks. ved skærm)

På baggrund af visitationssamtalen kan der evt. indstilles til yderligere udredning vedr. vanskeligheder relateret til syn eller hørelse.

Ventetiden varierer

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Patienten kan selv henvende sig til CSV
 • CSV vurderer, om patienten er i målgruppe til specialundervisning
 • Ved lydfølsomhed/tinnitus skal patienten ringe til CSVs hotline for tinnitus og lydfølsomhed
 • CSV tilbyder IKKE behandling
 • CSV tilbyder IKKE synstræning
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henvender sig telefonisk
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Center for Specialundervisning for Voksne

82561100 (hovednummer)
Hverdage kl. 9-12
Læs mere på: csv.kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for alle

Hvis patienten bor på Frederiksberg, Tårnby eller Dragør Kommune søger CSV betalingstilsagn til undervisningen.

Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand