Specialundervisning for voksne med senfølger efter hjernerystelse (PCS)

Voksne borgere (over den skolepligtige alder)

Specialundervisning, rådgivning og vejledning af borgere med senfølger efter hjernerystelse.

Borgere kan selv henvende sig direkte eller lægen kan henvise

Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Borger skal være færdigudredt i sundhedsregi
 • Over den skolepligtige alder
 • Borger skal være færdigbehandlet eller stabil i behandling
 • Borger skal være motiveret for undervisning
 • Borger skal kunne deltage aktivt i undervisning
 • Borger skal være over den skolepligtige alder
 • Borger skal bo i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune
Koncept ikon

Koncept

Første samtale er en visiterende samtale, hvor vanskelighedernes karakter afdækkes og der tages stilling til undervisningsbehov og muligheder.
Der er mulighed for specialundervisning målrettet PCS-relaterede vanskeligheder:
Kognitive vanskeligheder med fx overblik og planlægning, hukommelse)
Vanskeligheder med energistyring (mental overbelastning, fatigue)
Lydfølsomhed/tinnitus
Lysfølsomhed/synsvanskeligheder/læsevanskeligheder (f.eks. ved skærm)

På baggrund af visitationssamtalen kan der evt. indstilles til yderligere udredning vedr. vanskeligheder relateret til syn eller hørelse.

Ventetiden varierer

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Patienten kan selv henvende sig til CSV
 • CSV vurderer, om patienten er i målgruppe til specialundervisning
 • Ved lydfølsomhed/tinnitus skal patienten ringe til CSVs hotline for tinnitus og lydfølsomhed
 • CSV tilbyder IKKE behandling
 • CSV tilbyder IKKE synstræning.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henvender sig telefonisk
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Kommune henvender sig
 • Øvrige forvaltninger henvender sig
 • Jobcenter henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Center for Specialundervisning for Voksne

82 56 11 00 (hovednummer)
Hverdage kl. 9-12
Læs mere om specialundervisning for voksne her.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for alle

Hvis patienten bor på Frederiksberg eller i Tårnby/Dragør søger CSV betalingstilsagn til undervisningen.

Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Specialundervisning for Voksne

Frankrigsgade 4
2300 København S
Telefon: 82 56 11 00
Hverdage kl. 9-12

 

Center for Specialundervisning for Voksne

Bystævneparken 20A
2700 Brønshøj
Telefon: 82 56 11 00
Telefontid hverdage kl. 9-12

 

Hotline for tinnitus og lydfølsomhed

Telefon: 82 56 11 04
Torsdage kl. 9-10.30