Neurologisk

Tilbud til patienter med hjerneskade og deres pårørende.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Have en hjerneskade eller være pårørende til en patient med hjerneskade.
  • Borger skal være færdigudredt i sundhedsregi
  • Over den skolepligtige alder
  • Borger skal være færdigbehandlet eller stabil i behandling
  • Borger skal være motiveret for undervisning
  • Borger skal kunne deltage aktivt i undervisning
  • Borger skal være over den skolepligtige alder
  • Borger skal bo i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune