Neurologisk

Tilbud til patienter med hjerneskade og deres pårørende.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Have en hjerneskade eller være pårørende til en patient med hjerneskade.
  • Bo i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune
  • Over den skolepligtige alder
  • Færdigudredt i sundhedsregi
  • Færdigbehandlet eller stabil i behandling
  • Motiveret for undervisning og deltage aktivt