KOL-rehabilitering (Lev livet med KOL)

Tilbuddet er for københavnere med KOL. Forløbet sammensættes i samarbejde med patienten efter en afklarende samtale. Læge kan henvise via dynamisk henvisning. Patient kan henvende sig.

Gruppeforløb Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Have diagnosen KOL
 • Være kognitivt velfungerende og delvis selvhjulpen.
Koncept ikon

Koncept

Et individuelt tilrettelagt forløb, hvor patientens problemer og behov afdækkes og vurderes i dialog med en sundhedsprofessionel kontaktperson.

Tilbuddet kan bestå af:

 • Undervisning i livet med KOL: Viden om sygdommen KOL, forebyggelse, inhalations medicin og teknik, livsstilens betydning, mental sundhed, vaneændringer og praktisk madlavning samt erfaringsudveksling mm.
 • Individuel diætvejledning
 • Træning, på hold eller online
 • Udendørs mentalt forløb i terapi haven, hvor vi bruger naturens rehabiliterende egenskaber
 • Rygestop og forebyggende samtaler om alkohol.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Et forløb, der bliver tilrettelagt efter individuelle behov og ønsker
 • Undervisning og træning i gruppe samt mulighed for online forløb
 • I forløbet indgår undervisning om sygdommen, træning, praktisk madlavning og samtaler om rygestop/ forbyggende samtaler om alkoholvaner
 • Fysisk fremmøde foregår enten i Randersgade eller i Tingbjerg.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Patient henvender sig
 • Hospital henviser
 • Øvrige forvaltninger henvender sig
 • Jobcenter henvender sig
Lokationsnummer
5790002504211

Center for Lungesygdomme
Randersgade 60, 4. sal
2100 København Ø
Telefonnummer: 35 30 32 10 (Tast 2) 
Telefontider:

 • 8.00-16.00 (mandag og onsdag)
 • 8.00-19.00 (tirsdag og torsdag)
 • 8.00-13.00 (fredag).
Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Lungesygdomme

Randersgade 60, 4. sal
2100 København Ø
Telefonnummer: 35 30 25 30
Åbningstider: Mandag til fredag ​​​​​​kl. 8-18

 

Center for Lungesygdomme, Tingbjerg

Virkefeltet 17, 2. sal
2700 Brønshøj