Lungesygdomme

Tilbud til patienter med KOL.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have forstadie eller diagnosen KOL
 • Være kognitivt velfungerende og delvis selvhjulpen.
 • Være betalende medlem i La Fit
 • Have en mailadresse
 • Træningen er ikke egnet til patienter med kørestol, rollator og stort gangbesvær.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.