Lungesygdomme

Tilbud til patienter med lungesygdomme.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have diagnosen KOL
 • Være kognitivt velfungerende og delvis selvhjulpen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være over 18 år
 • Have diagnosen KOL i GOLD gruppe D
 • Have diagnosen KOL (i de andre GOLD grupper) og ud fra en klinisk og/eller psykosocial vurdering kunne have gavn af tilbuddet
 • Have MitID
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 25 år
 • Have diagnosen astma
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have diagnosen astma
 • Være barn eller ung i alderen 5-24 år.
 • Være betalende medlem i La Fit
 • Have en mailadresse
 • Træningen er ikke egnet til patienter med kørestol, rollator og stort gangbesvær.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.