Tilbud til pårørende til kræftpatienter

Tilbuddet omfatter fx samtaler, gruppeforløb, netværksgrupper og yoga. Patient og pårørende skal henvende sig.

Gruppeforløb Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Tilbud til pårørende udbydes i regi af både Københavns Kommune og Kræftrådgivningen hos Kræftens Bekæmpelse. De fleste tilbud er uafhængigt af bopælskommune, såvel den pårørendes som kræftpatientens
 • Være fyldt 18 år
 • Pårørende til en kræftpatient.
Koncept ikon

Koncept

Tilbud til alle pårørende, uafhængig af bopæl, kan fx være:

 • Afklarende samtale i Kræftrådgivningen
 • Gruppe for mandlige pårørende
 • Mindfulness for kræftpatienter og pårørende
 • Yoga for pårørende.

Herudover er der en række supplerende tilbud til pårørende med bopæl i Københavns Kommune, hvor kræftpatienten deltager i et forløb hos Center for Kræft og Sundhed. Det kan være fx være:

 • Samtale med en pårørendekoordinator
 • Rygestop for pårørende.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Center for Kræft og Sundhed har forskellige tilbud til pårørende, både i regi af Københavns Kommune og Kræftrådgivningen i Kræftens Bekæmpelse
 • Er kræftpatienten allerede i forløb hos Center for Kræft og Sundhed, etableres kontakt via dennes kontaktperson i centret
 • Hvis ikke kræftpatienten er i forløb hos Center for Kræft og Sundhed kontaktes kræftrådgivningen telefonisk, via mail eller ved fremmøde.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig

Center for Kræft & Sundhed København
Nørre Allé 45
2200 København N
Telefonnummer: 82 20 58 00 / 82 20 58 05

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for alle
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Kræft & Sundhed København
Nørre Allé 45
2200 København N
Telefonnummer: 82 20 58 00 / 82 20 58 05
Åbningstider: Kræftrådgivningen har åbent mandag–torsdag kl. 10–16 samt fredag kl. 10 –13
Tilbud til pårørende findes på centrets hjemmeside kraeft.kk.dk/paarorende.