Senfølger efter kræft

Tilbud til københavnere med senfølger efter kræft. Borgeren får viden om senfølger, strategier til hvordan senfølgerne kan mestres, kompenseres og lindres. Læge henviser via dynamisk henvisning.

Gruppeforløb Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • At problemstillingen er en følge til kræftsygdom eller kræftbehandlingen og altså ikke var til stede før kræftsygdommen
 • At borger er motiveret for at indgå i et samarbejde omkring håndteringen af sin problemstilling
 • At anden årsag til problemstillingen er udelukket.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet har fokus på, hvordan senfølger påvirker borgerens hverdagsliv. Borgeren får viden om senfølger, strategier til hvordan senfølgerne kan mestres, kompenseres og lindres. Borgeren kan også få vejledning i at opsøge specialiserede tilbud, hvis det vurderes relevant.

Eksempler på senfølger, som borgeren kan få vejledning og støtte til at håndtere:

 • Hukommelses- og koncentrationsbesvær
 • Manglende energi og hurtig udtrætning
 • Søvnproblemer
 • Spise- og synkeproblemer
 • Problemer med fordøjelsen
 • Seksuelle problemstillinger
 • Smerter
 • Frygt for tilbagefald
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Viden om senfølger
 • Støtte til at håndtere senfølger i hverdagen
 • Mulighed for at møde andre i samme situation
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Hospital henviser
Lokationsnummer
5790001356958

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for alle
Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Kræft og Sundhed København

Nørre Alle 45
2200 København N
Telefonnummer: 82 20 58 00