Samtaleforløb for familier berørt af kræft

Tilbuddet er et samtaleforløb for familier med hjemmeboende børn, hvor en forælder har kræft. Patienten skal selv henvende sig, eller øvrige kan henvise.

Besøg i hjemmet Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo Københavns Kommune
 • Have brug for støtte, fordi en forælder har kræft
 • Have hjemmeboende børn og/eller unge.
Koncept ikon

Koncept

Samtaleforløbet består af familiesamtaler og individuelle samtaler med en psykolog. Varigheden af forløbet tilrettelægges efter familiens behov.

Samtalerne tager udgangspunkt i familiens behov og kan hjælpe til at få et fælles sprog om sygdom, bekymringer, tab og sorg, og hvordan familien kan håndtere fremtiden.

Den første samtale er en visitationssamtale, hvor patienten/familien og psykolog sammen vurderer, om tilbuddet er relevant. Samtalerne foregår enten i familiens eget hjem eller i Center for Mental Sundhed - Kbh.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Kombination af familiesamtaler og individuelle samtaler
 • Få hjælp til at håndtere tanker og følelser om sygdom, bekymringer, tab, sorg, og fremtid
 • Varighed af forløb tilrettelægges efter behov
 • Foregår i eget hjem eller i Center for Mental Sundhed.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Hospital henviser
 • Kommune henvender sig
 • Øvrige henvender sig
Lokationsnummer
5790002504228

Center for Mental Sundhed - Kbh
Mimersgade 41, 2. sal
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00
Telefontider: Mandag til fredag kl. 8-15
Mail: mentalsundhed@kk.dk

Familier som ønsker at henvende sig/øvrige fagpersoner henviser ved at bruge den online henvisningsformular på centerets hjemmeside:
https://mentalsundhed.kk.dk/kraeft

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Sted ikon

Sted

Center for Mental Sundhed - Kbh
Mimersgade 41, 2. sal
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00