Mødested for mænd med kræft

Tilbuddet er et uformelt mødested for københavnske mænd, der har eller har haft kræft. Patient skal henvende sig.

Aktivitet
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Være fyldt 18 år
  • Mand diagnosticeret med en kræftsygdom
  • Ønske at møde andre mænd i samme situation
  • Skal kunne klare sig selv (trapper, omklædning, toiletbesøg mv.)
  • Forløb i Center for Kræft og Sundhed er ikke en forudsætning for at deltage.
Koncept ikon

Koncept

Mænds Mødested i Elefanthuset er et uformelt og gratis tilbud til mænd, der har eller har haft kræft. Der er mulighed for at drikke kaffe, spille kort, træne, lave mad, synge i kor og benytte værkstedet eller bare snakke med andre mænd, som også har eller har haft kræft.
Det er brugerne selv, der planlægger, hvad der skal ske i Elefanthuset.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Et uformelt mødested for mænd, som har eller har haft kræft
  • Forskellige uformelle, hyggelige aktiviteter
  • Man skal bare møde op.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig

Patienten kan møde op onsdag kl. 11-14 eller mandag kl. 10-16
Der er forskellige aktiviteter – se mere på: kraeft.kk.dk.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Mænds Mødested i Elefanthuset
Thit Jensens Vej 2
2200 København N