Kræftrehabilitering

Tilbuddet er et forløb sammensat af fysiske, psykiske og sociale indsatser til københavnske kræftpatienter, der har eller har haft kræft. Læge skal henvise via dynamisk henvisning. Hospital kan henvise. Gerne tæt på diagnosetidspunktet.

Gruppeforløb Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Være fyldt 18 år
  • Diagnosticeret med en kræftsygdom
  • Skal kunne klare sig selv (trapper, omklædning, toiletbesøg mv.).
Koncept ikon

Koncept

Kræftrehabilitering er et individuelt tilrettelagt forløb, hvor patientens problemer og behov afdækkes og vurderes i dialog med en sundhedsprofessionel kontaktperson.
Målet med et rehabiliteringsforløb er at reducere bivirkninger og eventuelle senfølger af kræftsygdom og behandling, og at tidligere funktionsniveau genvindes, så patienten bedst muligt kan deltage i hverdagslivet.
Rehabiliteringsforløbet planlægges og tilpasses individuelt ud fra den enkelte patients behov og kan bestå af fx træning, undervisning, kostvejledning og socialrådgivning.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • En kontaktperson hjælper med at tilrettelægge et tilpasset forløb
  • Indledende samtale aftales ved en opringning fra kontaktpersonen få dage efter henvisningen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge henviser via dynamisk henvisning
  • Hospital henviser
Lokationsnummer
5790001356958

Det er vigtigt, at patientens telefonnummer er anført på henvisningen.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Kræft & Sundhed København 
Nørre Allé 45
2200 København N  
Telefonnummer: 82 20 58 00