Kræft

Tilbud til patienter med kræft og deres pårørende.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Diagnosticeret med en kræftsygdom
 • Skal kunne klare sig selv (trapper, omklædning, toiletbesøg mv.).
 • Uafhængig af bopælskommune
 • Være fyldt 18 år
 • For kræftpatienter, pårørende og efterladte.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Mand diagnosticeret med en kræftsygdom
 • Ønske at møde andre mænd i samme situation
 • Skal kunne klare sig selv (trapper, omklædning, toiletbesøg mv.)
 • Forløb i Center for Kræft og Sundhed er ikke en forudsætning for at deltage.
 • Tilbud til pårørende udbydes i regi af både Københavns Kommune og Kræftrådgivningen hos Kræftens Bekæmpelse. De fleste tilbud er uafhængigt af bopælskommune, såvel den pårørendes som kræftpatientens
 • Være fyldt 18 år
 • Pårørende til en kræftpatient.
 • Bo Københavns Kommune
 • Have brug for støtte, fordi en forælder har kræft
 • Have hjemmeboende børn og/eller unge.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • At problemstillingen er en følge til kræftsygdom eller kræftbehandlingen og altså ikke var til stede før kræftsygdommen
 • At borger er motiveret for at indgå i et samarbejde omkring håndteringen af sin problemstilling
 • At anden årsag til problemstillingen er udelukket.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en livstruende somatisk sygdom af malign eller non-malign art
 • Have komplekse palliative problemstillinger og behov (fysiske, psykiske, sociale eller åndelige/eksistentielle)
 • Have behov for palliativ sygepleje og lindring gennem hele døgnet.