Diabetes

Tilbud til patienter med type-2-diabetes.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
  • Bo i Københavns Kommune
  • Være fyldt 18 år
  • Have type 2-diabetes eller i øget risiko (Hba1c mellem 42 og 47).
  • Være betalende medlem i La Fit
  • Have en mailadresse
  • Træningen er ikke egnet til patienter med kørestol, rollator og stort gangbesvær.
  • Bo i Københavns Kommune eller være visiteret til f.eks. et bosted i Københavns Kommune
  • Alle trænings- og behandlingsmuligheder skal være udtømte
  • Der skal foreligge lægelige oplysninger
  • Der foretages en konkret og individuel vurdering af om kriterierne er opfyldte.