Diabetes

Tilbud til patienter med type-2-diabetes.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have type 2-diabetes eller i øget risiko (Hba1c mellem 42 og 47).
 • Være betalende medlem i La Fit
 • Have en mailadresse
 • Træningen er ikke egnet til patienter med kørestol, rollator og stort gangbesvær.
 • Bo i Københavns Kommune eller være visiteret til f.eks. et bosted i Københavns Kommune
 • Alle trænings- og behandlingsmuligheder skal være udtømte
 • Der skal foreligge lægelige oplysninger
 • Der foretages en konkret og individuel vurdering af om kriterierne er opfyldte.
 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran