Sundhed i Front

Tilbuddet er en opsøgende sundhedsfaglig indsats, som er rettet mod veteraner med somatiske og psykiske helbreds- og misbrugsproblemer, der ikke formår at etablere og/eller bibeholde kontakten til det etablerede sundhedssystem. Læge kan henvende sig telefonisk. Patient og øvrige kan henvende sig.

Behandling Medicinsk behandling Besøg i hjemmet Rådgivning Udredning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran
Koncept ikon

Koncept

Sundhed i Front er et opsøgende mobilt tilbud i Region Hovedstaden og Region Sjælland. Kontakten etableres, og behandling iværksættes der, hvor veteranen opholder sig.

Tilbuddet kan sammenlignes med en almen praksis, da der er de samme muligheder for behandling, men det er en praksis, der rent fysisk er der, hvor det giver mening at mødes.

Som led i det almenmedicinske arbejde kan tilbuddet:

 • Udrede helbredsmæssigt fysisk, psykisk og misbrugsmæssigt, behandle og følge op på diverse helbredsmæssige problemer samt vejlede og rådgive i forbindelse med kroniske sygdomme
 • Henvise til undersøgelser og hospital
 • Ledsage til undersøgelser og behandling
 • Rådgive om og behandle misbrugsproblemer, fx opstart af alkoholafrusning
 • Støtte til at bibeholde kontakten til egen læge
 • Samarbejde med socialfaglige medarbejdere kommunalt og på veteranområdet
 • Tage blodprøver, lave blodtryksmålinger, hjertekardiogram og lungefunktionsundersøgelser.
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Opsøgende lægepraksis
 • Kontakt til sygeplejerske - telefonnummer: 21 48 32 94
 • Kontakt til læge - telefonnummer: 26 75 89 11
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henvender sig telefonisk
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Sundhedsplejerske henvender sig
 • Hospital henviser
 • Kommune henvender sig
 • Øvrige forvaltninger henvender sig
 • Jobcenter henvender sig
 • Øvrige henvender sig

Anette Kølstrup Hansen
Sundholmsvej 18
2300 København S
Kontakt til sygeplejerske: telefonnummer 21 48 32 94
Der kan lægges besked uden for almindelig arbejdstid
Læs mere på Sundhed i fronts hjemmeside her .

 

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for alle
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport

Tilbuddet er opsøgende.

Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Sundhed i Front
Sundholmsvej 18
2300 København S
Telefonnummer:21 48 32 94
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9-17