Støtte til demensudredning (demenssygeplejersker)

En demenssygeplejerske kan støtte københavnere, der ikke selv er i stand til at gennemføre en udredning for demens. Støtten kan give både før, under og efter udredningen. Både læge, patient og pårørende kan henvende sig.

Besøg i hjemmet Udredning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Patienten udviser tegn på demens, men er endnu ikke udredt. Lægen skal som udgangspunktet altid først have gennemført en BASIC eller MMSE.
 • Patienten er gået i gang med et udredningsforløb, men har ikke været i stand til at gennemføre det. Fx fordi patienten ikke har ressourcer til at igangsætte og gennemføre en udredning alene eller ikke har et netværk til at støtte under forløbet.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet består af muligheden for støtte før, under og efter udredning af demens. Tilbuddet varetages af en demenssygeplejerske.

Tilbuddet kan blandt andet omfatte:

 • Indledende besøg i patientens eget hjem ved mistanke om demens
 • Støtte til koordinering af aftaler og opfølgning med almen praksis og hukommelsesklinikken
 • Aftaler om følgeskab til almen praksis eller i hukommelsesklinikken. Det kan både være demenssygeplejersken selv eller evt. en pårørende
 • Støtte til diagnosesamtale/afsluttende/opfølgende samtale i hukommelsesklinikken
 • En tryg overdragelse til patientens demenskoordinator i kommunen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge sender korrespondance til SUF visitation. Angiv i emnefelt: Støtte til demensudredning i Center for Demens
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
 • Hospital anmoder kommune om henvisning
 • Kommune henvender sig

Ved henvisning angiv da i emnefelt: Støtte til demensudredning i Center for Demens

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning
Henrik Pontoppidans Vej 2B
2200 Nørrebro
23 81 75 75
Mandag- fredag ​​9.30-14

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for alle
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand