Pårørendegruppe for voksne børn, søskende og venner til personer med demens

Tilbuddet er for voksne børn, søskende og venner til personer med demens og består af en møderække med oplæg, dialog og erfaringsudveksling. Patient og pårørende skal henvende sig. 

Gruppeforløb
Kriterier ikon

Kriterier

  • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
  • Være fyldt 30 år og være barn, søskende eller ven til en person med demens
  • Lyst til dialog og erfaringsudveksling i gruppe med andre i samme situation.
Koncept ikon

Koncept

Patienten har mulighed for at møde andre i samme situation. Gruppen holder 6 årlige møder og ledes af demensfaglige rådgivere. Møderne består af et oplæg om fx demenssygdomme, livet som pårørende, kommunikation og fremtiden. Oplæggene er efterfulgt af fælles dialog og erfaringsudveksling.  

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • 6 møder årligt, 2 timer pr. gang
  • Oplæg om demens efterfulgt af fælles dialog og erfaringsudveksling.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75 
Mail: centerfordemens@kk.dk
Patienten kan finde en temaoversigt for oplæg og mødetider på demens.kk.dk.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning 
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75