Pårørendegruppe for etniske minoriteter

Tilbuddet er for pårørende til personer med demens og etnisk minoritetsbaggrund, og består af en møderække med oplæg, dialog og erfaringsudveksling.

Gruppeforløb
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bor i Københavns Kommune
  • Have etnisk minoritetsbaggrund eller være pårørende til en person med etnisk minoritetsbaggrund
  • Være pårørende til en person med demens
  • Kan forstå og gøre sig forståelig på dansk.
Koncept ikon

Koncept

Pårørendegruppen giver mulighed for at få viden og dele erfaringer med andre i samme situation. Gruppen ledes af en demensfaglig rådgiver og en antropolog. Der tages udgangspunkt i, hvordan det er at være pårørende til en person med demens, og samtidig have det til fælles at have etnisk minoritetsbaggrund. Hvert møde indledes med et kort oplæg med et tema, som gruppen finder relevant.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • 7 møder årligt, 2 timer pr. gang
  • Oplæg om demens efterfulgt af fælles dialog og erfaringsudveksling.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig

Center for Demens, Træning og Rådgivning

Henrik Pontoppidans Vej 2 B
2200 Kbh N
23817575 (9.30-14)

Læs mere om tilbuddet her(demens.kk.dk)

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Demens, Træning og Rådgivning

Henrik Pontoppidans Vej 2B, 2
2200 København N
23817575