Pårørendegruppe for børn og unge, der har en forælder med demens

Tilbuddet er for børn og unge mellem 15-30 år, der har en forælder med demens. Møderne består af fælles dialog og erfaringsudveksling. Patient og pårørende skal henvende sig.

Gruppeforløb
Kriterier ikon

Kriterier

  • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
  • Være mellem 15-30 år
  • Have en forælder med demens.
Koncept ikon

Koncept

Pårørendegruppen ledes af demensfaglige rådgivere, og der tages udgangspunkt i, hvordan det er at være barn af en person med demens.
Møderne indeholder fælles dialog om fx demenssygdomme, kommunikation og fremtiden. Der er mulighed for at dele erfaringer med andre i samme situation.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Deltagerne er børn og unge mellem 15-30 år, der har en forælder med demens
  • Fokus på fælles dialog og erfaringsudveksling
  • 1 gang om måneden i 2 timer.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75 
Mail: centerfordemens@kk.dk
Patienten kan finde en temaoversigt for oplæg og mødetider på demens.kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning 
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75