Højskoleophold for pårørende til personer med demens

Tilbuddet er et gratis højskoleophold for pårørende, der bor sammen med en ægtefælle/partner med demens. Patient eller pårørende skal henvende sig. 

Ophold
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Skal leve sammen med en ægtefælle/partner med demens.
Koncept ikon

Koncept

En mulighed for den pårørende til at komme hjemmefra og møde ligesindede. Opholdet finder sted på en højskole. Programmet består af faglige oplæg og højskoleaktiviteter samt udflugter og afslapning i lokalområdet.
Kommunen hjælper ved behov for støtte og pleje af familiemedlemmet/samleveren med demens, mens den pårørende er på højskole. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Gratis højskoleophold for pårørende, der bor sammen med en ægtefælle/partner med demens
  • Afvikles på en højskole i 3-4 dage med 14 andre pårørende
  • Mulighed for støtte i hjemmet eller midlertidigt ophold for ægtefælle/partner med demens under højskoleopholdet.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig
  • Øvrige henvender sig

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75 
Mail: centerfordemens@kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning 
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75