Demensforløbskoordination for personer med en demensdiagnose

Demensforløbskoordinationsom til alle københavnere med en demensdiagnose. Læge kan sende korrespondance. Hukommelsesklinik kan sende korrespondance. Borgere kan selv henvende sig til visitationen.

Besøg i hjemmet Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Have en demensdiagnose
  • Ikke have forløbskoordinator på hospital (hukommelsesklinik) eller hos egen læge.
Koncept ikon

Koncept

Alle borgere med en demensdiagnose, som ikke har en forløbskoordinator på hospital (hukommelsesklinikken) eller hos egen læge, tilbyder demensforløbskoordination som følge at det regionale Forløbsprogram for Demens.
Formål er at skabe overblik over og sammenhæng i indsatsen fra hospitalet, egen læge og kommune gennem hele sygdomsforløbet.
Borger tilbydes årlige besøg eller møder, hvor pårørende også er velkomne til at deltage.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Hjælp til at skabe overblik over og sammenhæng i sygdomsforløbet
  • To årlige besøg eller møder, hvor pårørende også er velkomne til at deltage
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge sender korrespondance til SUF visitation
  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig
  • Hospital anmoder kommune om henvisning
  • Øvrige henvender sig
Lokationsnummer
5790000121816

Borgerindgang - Råd og Vejledning
Krumtappen 2
2500 Valby

Telefonnummer: 33 66 33 66
(Mandag til fredag ​​​​kl. 08.00-15.30)

Kontakt visitationen her .

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand