Aktivitetstilbud for yngre personer med en demenssygdom (Aktivitetscenter HUSET)

Tilbud om fysisk og kognitiv træning og sociale fællesskaber for københavnere under 65 år med en demenssygdom. Læge skal sende korrespondance. Patient kan henvende sig for at få en rundvisning.

Aktivitet Gruppeforløb Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 65 år
 • Have en demenssygdom
 • Bo i eget hjem
 • Tale og/eller forstå dansk
 • Skal visiteres til tilbuddet.
Koncept ikon

Koncept

Et dagtilbud, der tilbyder fysisk og kognitiv træning og fællesskaber om kultur, musik, træning mm. i samvær med andre i samme situation.
Medlemmerne løser praktiske gøremål i fællesskab, som fx havearbejde og madlavning. Det kræver medlemskab at komme i Aktivitetscenter HUSET.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • En fast kontaktperson hjælper dig med at tilrettelægge forløbet
 • Forløbet indledes med en startsamtale
 • Dagtilbuddet består af mange forskellige aktiviteter og træning
 • Mulighed for visiteret kørsel til og fra dagtilbuddet
 • Et typisk forløb er 2 dage om ugen
 • Der er venteliste til tilbuddet.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge sender korrespondance til SUF visitation
Lokationsnummer
5790000121816

Patienten kan henvende sig med henblik på at få en rundvisning, men ikke starte uden visitation.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Aktivitetscenter Huset
Agnes Henningsens Vej 4
2200 København N
Telefonnummer: 27 10 42 47 / 27 10 21 83
Åbningstider: Mandag til fredag kl. 9-15