Aftenhøjskole for personer med demens og deres pårørende

Tilbuddet er for hjemmeboende personer med demens og deres familie, venner og bekendte. Der holdes ugentlige højskoleinspirerede aktiviteter med fokus på samvær med ligesindede. Patient og pårørende skal henvende sig.

Aktivitet
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Bo i eget hjem (ikke på plejehjem)
  • Skal selv have demens eller være familiemedlem, ven eller bekendt til en patient med demens
  • Ikke have brug for sundhedsprofessionel hjælp til måltid og toiletbesøg under deltagelse i Aftenhøjskolen.
Koncept ikon

Koncept

Højskoleinspirerede aktiviteter og fælles oplevelser, der kan skabe et pusterum i hverdagen. Aktiviteterne er fx fællesspisning, sang, spilleaften og foredrag. De ledes af en aktivitetsmedarbejder og frivillige.
Aftenhøjskolen afholdes ugentligt på faste dage i eftermiddags- og aftentimerne.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Afholdes faste ugedage i eftermiddags- og aftentimerne
  • Højskoleinspirerede aktiviteter, fx fællesspisning, sang, spilleaften og foredrag.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig
  • Øvrige henvender sig

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75 
Mail: centerfordemens@kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Demens, Lindehusene – Træning og Rådgivning 
Henrik Pontoppidans Vej 2B 
2200 København N
Telefonnummer: 23 81 75 75 
Åbningstider: Aftenhøjskolen har åbent et par gange om ugen fra kl. 16-18