Åben socialrådgiverbistand for personer med demens og deres pårørende

Tilbuddet består af rådgivning og vejledning vedr. juridiske og økonomiske problemstillinger ifm. demens. Rådgivning foregår telefonisk eller ved et fysisk møde med tidsbestilling.
Person med demens og/eller deres pårørende skal henvende sig.

Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • For alle, der har brug for rådgivning om juridiske og økonomiske forhold ifm. demens
Koncept ikon

Koncept

Rådgivning af personer med demens og deres pårørende ift. juridiske og økonomiske problemstillinger. Det kan være hjælp til at skabe overblik over muligheder og professionel rådgivning om fx fremtidsfuldmagt, plejetestament og værgemål.
Særligt fokus på det tidlige forløb og yngre personer med demens og deres familier, da de kan have et øget behov for social støtte til at afklare spørgsmål om bl.a. arbejdslivssituation, evt. hjemmeboende børn og andre økonomiske og juridiske forhold.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Åben rådgivning ved socialrådgiver
  • Telefonisk rådgivning eller ved fysisk fremmøde med tidsbestilling
  • Rådgivning og vejledning om juridiske og økonomiske spørgsmål fx fremtidsfuldmagt og plejetestamente
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig
  • Øvrige henvender sig

Center for Demens, Lindehusene - Træning og Rådgivning
Henrik Pontoppidans Vej 2B
2200 København N

Telefonnummer:  23 81 75 75
(Mandag til fredag kl. 9.30-14)

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Demens, Lindehusene - Træning og Rådgivning
Henrik Pontoppidans Vej 2B
2200 København N
Telefonnummer 23 81 75 75