Demens

Tilbud til patienter med demens og deres pårørende.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 65 år
 • Have en demenssygdom
 • Bo i eget hjem
 • Tale og/eller forstå dansk
 • Skal visiteres til tilbuddet.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en demensdiagnose
 • Let demens/tidlige fase af en demenssygdom
 • Kunne indgå i gruppebaseret træning
 • Ikke for rollatorbrugere eller gangbesværede.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Bo i eget hjem (ikke på plejehjem)
 • Skal selv have demens eller være familiemedlem, ven eller bekendt til en patient med demens
 • Ikke have brug for sundhedsprofessionel hjælp til måltid og toiletbesøg under deltagelse i Aftenhøjskolen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Skal leve sammen med en ægtefælle/partner med demens.
 • For alle, der har brug for rådgivning om demens.
 • For alle, der er interesseret i demensvenlig indretning og demenshjælpemidler.
 • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 15-30 år
 • Have en forælder med demens.
 • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
 • Mand, der er pårørende til person med demens.
 • Den pårørende eller personen med demens skal bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 30 år og være barn, søskende eller ven til en person med demens
 • Lyst til dialog og erfaringsudveksling i gruppe med andre i samme situation.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en demensdiagnose
 • Ikke have forløbskoordinator på hospital (hukommelsesklinik) eller hos egen læge.
 • Bo i Københavns Kommune
 • For alle, der har brug for rådgivning om juridiske og økonomiske forhold ifm. demens
 • Bo i Københavns Kommune
 • Patienten udviser tegn på demens, men er endnu ikke udredt. Lægen skal som udgangspunktet altid først have gennemført en BASIC eller MMSE.
 • Patienten er gået i gang med et udredningsforløb, men har ikke været i stand til at gennemføre det. Fx fordi patienten ikke har ressourcer til at igangsætte og gennemføre en udredning alene eller ikke har et netværk til at støtte under forløbet.
 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran
 • Bor i Københavns Kommune
 • Have etnisk minoritetsbaggrund eller være pårørende til en person med etnisk minoritetsbaggrund
 • Være pårørende til en person med demens
 • Kan forstå og gøre sig forståelig på dansk.