Forebyggende forløb i naturen for voksne med stress (Nærvær i Naturen)

Tilbuddet er et gruppeforløb for voksne københavnere fra 18 år, som har oplevet stress i mindst én måned og/eller har symptomer på depression i let til moderat grad. Læge skal henvise via dynamisk henvisning. Øvrige kan henvise.

Gruppeforløb Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have oplevet symptomer på stress i mindst en måned
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Ikke have behandlingskrævende psykisk sygdom
 • Have lyst til at lære at meditere
 • Være motiveret for at deltage i forløb udendørs
 • Drop-in sessioner efter endt forløb.
Koncept ikon

Koncept

Det naturbaserede forløb består af en kombination af 8 gruppesessioner og 2 individuelle samtaler.
Patienten indkaldes til en visitationssamtale. Til samtalen vurderer patient og psykolog sammen, om forløbet er relevant for patienten.
I forløbet veksles mellem metoder, som fremmer mental restitution ved at være i trygge, grønne omgivelser. Patienten arbejder med sanse- og bevægelsesøvelser, meditation og mindfulness samt dialog om forskellige emner i gruppen. Forløbet afholdes i Terapihaven på Vestre Kirkegård.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • 8 gruppesessioner
 • 2 individuelle forløbssamtaler med en psykolog tilbydes
 • Fokus på krop, psyke og sociale relationer
 • Systematisk træning i meditation
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Jobcenter henvender sig
Lokationsnummer
5790002504228

Center for Mental Sundhed – Kbh
Mimersgade 41
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00
Telefontider: Mandag til torsdag kl. 7.30-15:00, fredag kl. 7.30-14.30
Mail: https://mentalsundhed.kk.dk/kontakt

Hjemmeside: mentalsundhed.kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Terapihaven på Vestre Kirkegård
Kirkegårds Alle 15
2450 København SV
Telefonnummer: 33 17 22 00

Center for Mental Sundhed – Kbh.
Mimersgade 41
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00