Forebyggende forløb for voksne med stress

Tilbuddene er gruppeforløb for voksne københavnere fra 18 år, som har oplevet stress i mindst én måned. Læge skal henvise via dynamisk henvisning. Øvrige kan henvise.

Gruppeforløb Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have oplevet symptomer på stress i mindst en måned
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Ikke have behandlingskrævende psykisk sygdom
 • Have lyst til at lære at meditere.
Koncept ikon

Koncept

Stressforløbene består af en kombination af gruppesessioner, individuelle samtaler og online kursus.
Patienten indkaldes til en visitationssamtale. Til samtalen vurderer patienten og psykolog sammen, om og hvilket forløbet, der er relevant for patienten.
Gruppesessionerne veksler mellem fysiske og mentale øvelser, samtale og meditation. Hver kursusgang har et fokus på enten krop, psyke eller sociale relationer.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • 9-ugers forløb med 1 gruppesession om ugen, og 2 individuelle forløbssamtaler med en psykolog under forløbet
 • 10-ugers forløb med 1 gruppesession hver 2. uge, 5 online moduler og 1 individuel forløbssamtale med en psykolog under forløbet
 • Fokus på krop, psyke og sociale relationer
 • Systematisk træning i meditation
 • Drop-in sessioner efter endt forløb.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Jobcenter henvender sig
 • Øvrige henvender sig
 • Fertilitetsklinik kan også henvende sig.
Lokationsnummer
5790002504228

Center for Mental Sundhed – Kbh
Mimersgade 41
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00
Telefontider: Mandag til torsdag kl. 7.30-15:00, fredag kl. 7.30-14.30
Mail: https://mentalsundhed.kk.dk/kontakt

Hjemmeside: mentalsundhed.kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Mental Sundhed – Kbh
Mimersgade 41, 2. sal
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00