Forebyggende forløb for unge med stress

Tilbuddet er et forebyggende gruppeforløb for unge 15 - 22 år, som har oplevet symptomer på stress i mindst en måned.
Læge skal henvise via dynamisk henvisning.

Gruppeforløb
Kriterier ikon

Kriterier

 • Være 15-22 år
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have oplevet symptomer på stress i mindst en måned
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Ikke have behandlingskrævende psykisk sygdom
 • Have lyst til at lære at meditere.
Koncept ikon

Koncept

Stressforløbet er baseret på meditation.
Patienten indkaldes til en visitationssamtale. Til samtalen vurderer patient og psykolog sammen, om stressforløbet er relevant for patienten.
Gennem forløbet får patienten viden om stress og stress-symptomer og får redskaber til at håndtere og forebygge stress i hverdagen, samt møder andre i samme situation.
Forløbet varer 6 uger med 1 mødegang ugentlig. Det varer 1,5 time pr. gang.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Gruppeforløb
 • Få viden om stress
 • Få redskaber til at håndtere og forebygge stress i hverdagen
 • Systematisk træning i meditation.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Samarbejdspartner henvender sig
 • Øvrige henvender sig
 • Studievejleder, UU-vejlederen og Center for Børn og Unges Sundhed kan henvise
Lokationsnummer
5790002504228

Center for Mental Sundhed - Kbh
Mimersgade 41
2200 København N
Telefonnummer: 33172200
Telefontider: Mandag til torsdag kl. 7.30-15:00, fredag kl. 7.30-14.30

Mail: https://mentalsundhed.kk.dk/kontakt

Hjemmeside: mentalsundhed.kk.dk

Øvrige fagpersoner henviser ved at bruge den online henvisningsformular på centerets hjemmeside:
https://mentalsundhed.kk.dk/vores-tilbud/stress/forloeb-for-unge-med-stress

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Mental Sundhed - Kbh
Mimersgade 41, 2. sal
2200 København N