Veterankoordinator

Tilbud om at få en veterankoordinator til ledige og sygemeldte københavnske veteraner og deres pårørende. Patienten kan selv henvende sig.

Aktivitet Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Ledig eller sygemeldt veteran
  • Bo i Københavns Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Alle veteraner tilbydes at få tilknyttet en veterankoordinator.

Veterankoordinatoren har kendskab til relevante tilbud, bl.a. behandlingstilbud, rehabilitering og mulighed for hjælp til pårørende.

Veterankoordinatoren har også kendskab til specifikke virksomheder, som kommunen har indgået et formaliseret samarbejde med, så virksomhederne kan støtte veteranerne i at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Der er desuden et tæt samarbejde med sociale og sundhedsfaglige tilbud for veteraner.

En veteran er defineret som:
En person, der på baggrund af en beslutning truffet af Folketinget, Regeringen eller en minister har været udsendt i mindst én international mission. Veteranpolitikken gælder for veteraner, der har været udsendt i regi af Forsvarsministeriet.

 

 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Ledige og sygemeldte veteraner kan få særlig hjælp
  • Ledige og sygemeldte veteraner behøver kun henvende sig til veterantovholderen. Veterantovholderen henviser veteranen til den relevante veterankoordinator uanset problemstilling.
  • Pårørende kan også henvises til kommunale tilbud via veterantovholderen.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig
  • Pårørende henvender sig
  • Hjælp til Veteraner

Hjælp til Veteraner
Telefonnummer: 29 42 29 52
Mail: veteran@kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Hjælp til Veteraner
Telefonnummer: 29 42 29 52
Mail: veteran@kk.dk