Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)- En del af den Tværfaglige Support

Tilbuddet understøtter børn, unge og familier i, hvis der er bekymring for barnets udvikling og trivsel. Forældre skal henvende sig til skole eller dagtilbud.  

Besøg i hjemmet Rådgivning Udredning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune
  • Ansatte på skole eller dagtilbud for børn og unge mellem 0-18 år i Københavns Kommune
  • Forældre til børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Rådgivning og vejledning til børn, forældre og pædagogisk personale i dagtilbud og skole samt i hjemmet.
Observationer, konsultativ bistand samt udarbejdelse af pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) for børn og unge med og i faglige, sociale og personlige udviklingsmæssige vanskeligheder.
Anonym rådgivning til forældre, der er bekymrede for deres barns udvikling og trivsel.
Pædagogisk psykologisk rådgivning til børn, forældre og pædagogisk personale i specialtilbud varetages af Børnecenter København (BCK). 
Samarbejde med Socialforvaltningen samt regionale tilbud. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Anonym rådgivning til forældre, der er bekymrede for deres barns udvikling og trivsel
  • Henvendelse til personalet på barnets skole eller dagtilbud for at etablere kontakt til PPR.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Forældre henvender sig til personalet i skole eller dagtilbud

Som udgangspunkt skal forældre henvende sig til skole eller dagtilbud, men de kan også kontakte PPR direkte for at få råd og vejledning.

Kontaktoplysninger til tilmelding eller visitation

Område Amager (Den Tværfaglige Support)
Lyongade 25, 2. sal
2300 København S
Mail: omradeamager@kk.dk
Telefonnummer: 33 66 74 00 

Område Indre By–Østerbro og Børnecenter København (Den Tværfaglige Support)
Kristianiagade 9
2100 København Ø
Mail: iboe@buf.kk.dk
Telefonnummer: 23 11 18 16

Område Nørrebro - Bispebjerg (Den Tværfaglige Support) 
Ørnevej 55, 3. sal  
2400 København NV  
Mail: OmradeNB@buf.kk.dk
Telefonnummer: 33 17 50 81 

Område Valby – Vesterbro – Kgs. Enghave (Den Tværfaglige Support) 
Gl. Køge Landevej 3B, Postboks 451
2500 Valby
Mail: vvk@buf.kk.dk
Telefonnummer: 33 17 56 08

Område Brønshøj - Vanløse (Den Tværfaglige Support) 
Jydeholmen 15  
2720 Vanløse 
Mail: bv@buf.kk.dk  
Telefonnummer: 33 17 59 33  

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand