Psykisk sårbarhed

Tilbud til patienter, der er psykisk sårbare og deres pårørende.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Brønshøj, Vanløse, Nørrebro, Bispebjerg, Valby, Vesterbro/Kgs. Enghave eller Amager
 • Gravid eller småbørnsfamilie (med børn fra 0-3 år) i sårbar og udsat position
 • Børn/familier med risiko for eller indikationer på begyndende mistrivsel.
 • Bo i Københavns kommune
 • Være under 23 år
 • Være i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse/have tidlige tegn på spiseforstyrrelse eller tidligere have været i behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 12-17 år
 • Have erfaring med selvskade og er plaget af aktuelle tanker om at skade sig selv.
 • Børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune
 • Ansatte på skole eller dagtilbud for børn og unge mellem 0-18 år i Københavns Kommune
 • Forældre til børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune.
 • Har et CPR-nummer og er berettiget til et dansk sundhedskort
 • Kan IKKE benytte almindelige tandplejetilbud
 • Særlige sociale problemer fx gadehjemløs eller bruger af herberg
 • Være fyldt 65 år
 • Opleve mistrivsel
 • Have brug for hjælp til at trives bedre
 • Have lyst til at tale med en psykolog
 • Bo i Københavns Kommune
 • Ledig eller sygemeldt veteran
 • Bo i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 15-22 år
 • Have symptomer på depression i let til moderat grad
 • Ikke have svær depression eller anden behandlingskrævende psykisk sygdom.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have symptomer på depression i let til moderat grad
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Ikke have svær depression eller anden behandlingskrævende psykisk sygdom
 • Have lyst til at lære at meditere.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 15-22 år
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Have symptomer på angst i let til moderat grad
 • Ikke have svær angst, OCD eller anden behandlingskrævende psykisk sygdom.