Forebyggende forløb for unge med angst

Tilbuddet er et forløb for unge 15 til 22 år, som har angst i let til moderat grad med henblik på at forebygge, at angsttilstanden forværres og bliver behandlingskrævende.

Læge skal henvise via dynamisk henvisning. Øvrige kan henvise.

Gruppeforløb Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 15-22 år
 • Kunne tale og forstå dansk
 • Have symptomer på angst i let til moderat grad
 • Ikke have svær angst, OCD eller anden behandlingskrævende psykisk sygdom.
Koncept ikon

Koncept

Angstforløbet består af en kombination af gruppesessioner og individuelle samtaler. Forløbet varer ca. 8 til 10 uger. Patienter med social angst tilbydes online undervisning i kombination med individuelle samtaler.
Patienten indkaldes til en visitationssamtale.
Til samtalen vurderer patient og psykolog sammen, om angstforløbet er relevant for patienten.
Gennem forløbet får patienten viden om angst og redskaber til at håndtere sin angst og angstskabende situationer.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • 8-10 ugers forløb
 • Kombination af undervisning, gruppesessioner og individuelle samtaler med en psykolog
 • Få viden om angst
 • Få redskaber til at håndtere angst og angstskabende situationer
 • Vigtigt at deltage i hele forløbet
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Jobcenter henvender sig
 • Øvrige henvender sig
Lokationsnummer
5790002504228

Øvrige fagpersoner som fx studievejledere, UU-vejleder og Center for Børn og Unges Sundhed kan henvise.

Center for Mental Sundhed - Kbh
Mimersgade 41, 2. sal
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00
Telefontider: Mandag til torsdag kl. 7.30-15:00, fredag kl. 7.30-14.30
Mail: https://mentalsundhed.kk.dk/kontakt

Hjemmeside: mentalsundhed.kk.dk

Øvrige fagpersoner henviser ved at bruge den online henvisningsformular på centerets hjemmeside:
https://mentalsundhed.kk.dk/vores-tilbud/angst/forloeb-for-unge-med-angst

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Mental Sundhed – Kbh
Mimersgade 41, 2. sal.
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 22 00