Aktivitets- og Samværstilbuddet Kompasset

Kompasset er et aktivitets- og samværstilbud for psykisk sårbare over 18 år i Københavns Kommune. Tilbuddet retter sig mod fysisk, psykisk og social sundhed. Tilbuddet kræver ikke visitation eller henvisning.

Aktivitet Gruppeforløb Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år og under 65 år
 • Psykisk sårbar.
Koncept ikon

Koncept

På Kompasset arbejdes der rehabiliterende, og der tages udgangspunkt i patienternes behov og ønsker med henblik på at udfolde og udvikle deres ressourcer, så de kan leve et selvstændigt og meningsfyldt hverdagsliv.

Forløbene er ikke tidsbegrænsede, men borgerne støttes og vejledes i at komme videre ud i civilsamfundets tilbud.

Kompasset har et særligt fokus på psykisk og fysisk sundhed, samvær og fællesskab, og der tilbydes blandt andet mulighed for individuelle samtaler, fysisk træning, sund madlavning mv.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Uvisiteret og gratis tilbud
 • Rundvisning og introduktion til aktiviteter
 • Løbende forventningsafstemning og opfølgning
 • Fokus på psykisk og fysisk sundhed
 • Samvær og fællesskaber
 • Mulighed for deltagelse i drop in aktiviteter og kurser.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig

Kompasset er ikke et visiteret tilbud. Borger kan henvende sig via telefon, mail eller i Kompasset.

Kompasset Aktivitets- og Samværstilbud
Sundbygårdsvej 1
2300 København S
Telefonnummer: 40 49 32 47
Telefontider: Mandag-tirsdag samt torsdag-fredag kl. 9.30-16.00, onsdag kl. 12.00-16.00
Mailadresse: kompasset@kk.dk 
Hjemmeside: Læs mere om Kompasset her

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Kompasset Aktivitets- og Samværstilbud
Sundbygårdsvej 1
2300 København S
Telefonnummer: 40 49 32 47
Åbningstider: Mandag-tirsdag og torsdag kl. 9.30-16.00, onsdag kl. 12.00-16.00, fredag kl. 9.30-15.30. Lukket weekend og helligdage.