Samtaler til familier med børn med overvægt (Vejen til Sund Vægt)

Tilbuddet er til københavnske familier med børn i 0. til 5. klasse med moderat overvægt og består af en række samtaler. Læge kan sende korrespondance. Forældre kan henvende sig.

Besøg i hjemmet Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Børn, der går i skole i Københavns Kommune
  • Børn i 0.-5. klasse
  • Børn med en BMI over eller lig med køns- og aldersjusteret BMI 25.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet består af 4 samtaler med en sundhedsplejerske, som støtter familien i at fastholde en sund vægt. De 3 første samtaler ligger med 6-8 uger imellem hver samtale, mens den sidste samtale ligger et halvt år efter 3. samtale. Samtalerne tager udgangspunkt i familiens hverdag og omhandler trivsel, kost, bevægelse, skærmtid og søvn.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • 4 familiesamtaler med en sundhedsplejerske
  • Fokus på at opnå en sund vægt og livsstil
  • Forældre skal deltage ved alle samtaler
  • Kontakt sundhedsplejerskens på barnets skole eller den lokale sundhedspleje for mere information om tilbuddet.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Læge sender korrespondance til sundhedsplejen
  • Læge henvender sig telefonisk
  • Forældre henvender sig
Lokationsnummer
5790002008436

Læge kan sende korrespondance til Københavns Kommunes Sundhedspleje. Korrespondancen bliver herefter fordelt ud til lokalområdets sundhedspleje og herefter det lokale Sund Vægt Team, som vil tage kontakt til forældrene.
Læge kan også ringe til den lokale sundhedspleje og derigennem få kontakt til det lokale Sund Vægt Team.
Forældre kan kontakte den lokale sundhedspleje eller skolens sundhedsplejerske.

Kontaktoplysninger til tilmelding eller visitation:


Lokalområde Amager (Sundhedspleje) Lyongade 25, 2. sal
2300 Københavns S
Telefonnummer: 33 66 74 20
Telefontider: Mandag-fredag kl. 9-12 og 12.30-15.00 (fredag kl. 14)

Lokalområde Brønshøj/Vanløse (Sundhedspleje)
Jydeholmen 15, 3. sal
2720 Vanløse
Telefonnummer: 23 65 90 08
Telefontider: Mandag-fredag kl. 8.15-9.15

Lokalområde Indre By/Østerbro (Sundhedspleje)
Kristaniagade 9
2100 København Ø
Telefonnummer: 23 11 18 16
Telefontider: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00

Lokalområde Nørrebro/Bispebjerg (Sundhedspleje)
Vibevej 9
2400 København NV
Telefonnummer: 21 63 67 75
Telefontider: Mandag-fredag kl. 11.00-12.00

Lokalområde Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave (Sundhedspleje)
Toftegårds Plads
Gammel Køge Landevej 3AB, 5. sal (A)
2500 Valby
Telefonnummer: 26 30 32 15
Telefontider: Mandag-fredag kl. 9.00-15.00

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand