Behandling af svær overvægt for børn og unge (Sund Vægt)

Tilbuddet er behandling for børn og unge mellem 2 og 16 år, som har svær overvægt.
Læge kan henvise. Familien kan henvende sig. 

Behandling Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Være mellem 2 og 16 år
 • Gå i daginstitution, skole eller bo i Københavns Kommune
 • Have et BMI på 99-percentilen eller derover.
Koncept ikon

Koncept

'Sund Vægt' er en familiebaseret behandling. Behandlingen består af familiesamtaler over en 1-årig periode. Forældre deltager i samtalerne med deres barn.
Motion, madkursus og psykologforløb kan indgå i behandlingen.
Behandlingen varetages af sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere og psykologer. 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Familiesamtaler over 1-årig periode
 • Hver samtale varer 1 time
 • Forældre deltager i behandlingen
 • Tilbud om motion, madkursus og psykologforløb
 • Samtaler med sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere og psykologer.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Forældre henvender sig
 • Sundhedsplejerske henvender sig
 • Hospital henviser
 • Øvrige henvender sig
Lokationsnummer
5790002618666

Center for Børn og Unges Sundhed
Mimersgade 47A, 2. sal
2200 København N.
Telefonnummer: 82 20 52 40
Mail: sundvaegt@kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Børn og Unges Sundhed 
Mimersgade 47A, 2. sal
2200 København N.
Telefonnummer: 82 20 52 40