Behandling af svær overvægt for børn og unge (Sund Vægt)

Tilbuddet er behandling for børn og unge mellem 2 og 16 år, som har svær overvægt. Læge kan henvise. Familien kan henvende sig. 

Behandling Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Være mellem 2 og 16 år
 • Gå i daginstitution, skole eller bo i Københavns Kommune
 • Have et BMI på 99-percentilen eller derover.
Koncept ikon

Koncept

'Sund Vægt' er en familiebaseret behandling. Behandlingen består af familiesamtaler over en 1-årig periode. Forældre deltager i samtalerne med deres barn. 
Motion, madkursus og psykologforløb kan indgå i behandlingen. 
Behandlingen varetages af sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere og psykologer. 

 

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Familiesamtaler over 1-årig periode
 • Hver samtale varer 1-1½ time
 • Forældre deltager i behandlingen
 • Tilbud om motion, madkursus og psykologforløb
 • Samtaler med sundhedsplejersker, sygeplejersker, kost- og motionsvejledere og psykologer.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via dynamisk henvisning
 • Forældre henvender sig
 • Sundhedsplejerske henvender sig
 • Hospital henviser
 • Øvrige henvender sig
Lokationsnummer
5790001385736

Center for Børn og Unges Sundhed
Mimersgade 41, 1. sal
2200 København N.
Telefonnummer: 82 20 52 40
Mail: sundvaegt@kk.dk

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Børn og Unges Sundhed 
Mimersgade 41, 1. sal
2200 København N
Telefonnummer: 82 20 52 40