Over – og undervægt

Tilbud til patienter, der har brug for støtte til bedre kostvaner og deres pårørende.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Være mellem 2 og 16 år
 • Gå i daginstitution, skole eller bo i Københavns Kommune
 • Have et BMI på 99-percentilen eller derover.
 • Børn, der går i skole i Københavns Kommune
 • Børn i 0.-5. klasse
 • Børn med en BMI over eller lig med køns- og aldersjusteret BMI 25.
 • Bo i Københavns kommune
 • Være under 23 år
 • Være i risiko for at udvikle en spiseforstyrrelse/have tidlige tegn på spiseforstyrrelse eller tidligere have været i behandling for spiseforstyrrelse i psykiatrien
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 12-17 år
 • Have erfaring med selvskade og være plaget af aktuelle tanker om at skade sig selv
 • Tilbuddet er ikke for børn/unge, der falder indenfor psykiatriens målgruppe.