Sundhedsplejens generelle tilbud til skolebørn

Tilbuddet består af individuelle samtaler og undersøgelser til alle elever i 0., 5. og 8. klasse, som gennemføres af skolesundhedsplejersken på barnets skole. Desuden tilbyder skolens sundhedsplejerske Åben Konsultation på alle klassetrin. Læge kan sende korrespondance. Patient og forældre kan henvende sig.

Besøg i hjemmet Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Børn, der går i skole i Københavns Kommune.
Koncept ikon

Koncept

Elever i 0., 5. og 8. klasse inviteres til individuelle samtaler og undersøgelser med skolens sundhedsplejerske. I dialog med barnet og forældrene laver sundhedsplejersken en systematiseret vurdering af barnets helbred, sundhed og trivsel. Skolens sundhedsplejerske tilbyder Åben Konsultation til barnet eller dets forældre. Henvendelserne kan dreje sig om alt fx høre- og synsprøve, bekymring om over/undervægt, trivsel i klassen eller hjemmet, prævention og meget mere.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • De individuelle samtaler og undersøgelser foregår for det meste i sundhedsplejerskens lokale på skolen
 • Barnet bliver målt og vejet samt høre- og synsprøvet i 0., 5. og 8. klasse. Barnet bliver desuden målt og vejet i 1. klasse og barnets motorik undersøges i 0. klasse
 • Forældre inviteres med til den individuelle samtale og undersøgelse i 0. klasse
 • Tilbud om Åben Konsultation for børn på alle klassetrin og deres forældre
 • Åben Konsultation foregår på barnets skole. Skal aftales på forhånd med skolens sundhedsplejerske
 • Skolesundhedsplejerskens kontaktinformationer findes på Aula, skolens hjemmeside eller ved at kontakte den lokale sundhedspleje.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge sender korrespondance til sundhedsplejen
 • Læge henvender sig telefonisk
 • Patient henvender sig
 • Forældre henvender sig
Lokationsnummer
5790002008436

Læge kan sende korrespondance til Københavns Kommunes sundhedspleje. Korrespondancen bliver herefter fordelt ud til lokalområdets sundhedspleje og herefter til barnets sundhedsplejerske.
Læge kan også ringe til den lokale sundhedspleje og derigennem få kontakt til skolens sundhedsplejerske.
Forældre og barn kan kontakte skolens sundhedsplejerske.

Kontaktoplysninger til tilmelding eller visitation

Lokalområde Amager (Sundhedspleje)

Lyongade 25, 2. sal
2300 Københavns S
Telefonnummer: 33 66 74 20
Telefontider: Mandag-fredag ​​kl. 9-12 og 12.30-15.00 (fredag ​​kl. 14)

Lokalområde Brønshøj/Vanløse (Sundhedspleje)

Jydeholmen 15, 3. sal
2720 Vanløse
Telefonnummer: 23 65 90 08
Telefontider: Mandag-fredag ​​kl. 8.15-9.15

 

Lokalområde Indre By/Østerbro (Sundhedspleje)

Kristaniagade 9
2100 København Ø
Telefonnummer: 23 11 18 16
Telefontider: Mandag-fredag ​​kl. 9.00-15.00

 

Lokalområde Nørrebro/Bispebjerg (Sundhedspleje)

Vibevej 9
2400 København NV
Telefonnummer: 21 63 67 75
Telefontider: Mandag-fredag ​​kl. 11.00-12.00

 

Lokalområde Valby/Vesterbro/Kgs. Enghave (Sundhedspleje)

Toftegårds Plads
Gammel Køge Landevej 3AB, 5. sal (A)
2500 Valby
Telefonnummer: 26 30 32 15
Telefontider: Mandag-fredag ​​kl. 9.00-15.00

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand