Hjælp til børn der ønsker at få et aktivt fritidsliv (FritidsGuiderne Kbh)

Tilbuddet er for børn og unge mellem 3 og 17 år, der har brug for hjælp til at komme i gang med en fritidsaktivitet i foreningslivet. Barnet/den unge kan få økonomisk støtte til kontingent og udstyr/stævnedeltagelse. Læge kan henvise via tilbuddets hjemmeside. Forældre/netværk kan henvende sig på mail eller telefon.

Aktivitet Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 3-17 år
 • Barn og forældre/værge har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
 • Forældre/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten.
 • Forældre/netværk kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig) på enten dansk eller engelsk - alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/netværk
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet tager udgangspunkt i den hjælp, det enkelte barn og forældre har brug for ift. at komme i gang med en fritidsaktivitet. FritidsGuiderne kan også hjælpe med at undersøge mulighederne for økonomisk støtte. Der er tre forskellige tilbud:

Fritidsvejledning: Tilbuddet er målrettet børn og forældre, som har brug for vejledning om, hvad der findes af fritidsaktiviteter i lokalområdet.

Foreningsmatch: Tilbuddet er målrettet børn og forældre, der har brug for hjælp til at finde en lokal fritidsaktivitet, aftale en prøvetime og melde barnet ind i foreningen.

Foreningsbesøg med frivillig: Tilbuddet er målrettet børn og forældre, der har brug for at få tilknyttet en frivillig, som kan følges med barn og forældre til og fra aktiviteten i starten. Den frivillige mødes med barn og forældre og hjælper med de spørgsmål, der kan være i forbindelse med at begynde til en fritidsaktivitet.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • FritidsGuiderne Kbh kan hjælpe børn i gang med en fritidsaktivitet i foreningslivet
 • Muligt at få hjælp og rådgivning til, hvad der er af muligheder ift. økonomisk støtte til kontingent og udstyr
 • Kontingentstøtten søges af foreninger og kulturhuse, hvor barnet går til fritidsaktiviteten.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henviser via online formular
 • https://fritidsguiderne.kk.dk/saadan-hjaelper-vi/til-fagpersoner
 • Pårørende henvender sig
 • Forældre henvender sig

Læge udfylder digital henvisningsformular.

FritidsGuiderne KBH
Telefonnummer: 26 34 00 23
Mail: fritidsguidernekbh@kk.dk 
Læs mere om FritidsGuiderne KBH her.

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune

Der skal betales kontingent i den forening eller kulturtilbud, hvor aktiviteten foregår. Det er muligt at få økonomisk støtte til at betale dele af kontingentet og udstyr/stævnedeltagelse.

Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand