Genoptræning uden hospitalsophold

Tilbuddet er til københavnere over 18 år, der har haft et sygdomsforløb, som har svækket deres fysiske funktion, uden at de har været indlagt på et hospital. Læge kan sende korrespondance. Patient kan henvende sig.  

Træning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patient har ikke været indlagt på hospital
 • Svækket fysisk funktionsevne efter sygdomsforløb
 • Patientens behov kan ikke dækkes af privatpraktiserende fysioterapi eller genoptræning efter sundhedslov.
Koncept ikon

Koncept

Genoptræning efter serviceloven § 86, stk. 1: Genoptræningen med holdtræning eller individuel træning over en tidsbegrænset periode.
Fysioterapeut eller ergoterapeut vurderer, om genoptræningen skal foregå digitalt, på hold, individuelt eller i en kombination. Det foregår på et af kommunens genoptræningscentre eller i patientens eget hjem, hvis det vurderes relevant.  

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Et særligt tilrettelagt træningsforløb
 • En visitator tager kontakt til patienten og vurderer ud fra en konkret og individuel vurdering om et forløb kan bevilges
 • Træningen kan enten foregå på et genoptræningscenter eller derhjemme
 • Et tidsafgrænset forløb.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge sender korrespondance til SUF visitation
 • Læge sender korrespondance til SOF visitation
 • Patient henvender sig
 • Pårørende henvender sig
Lokationsnummer
SUF angående patienter over 65 år: 5790000121816
SOF angående patienter under 65 år: 5790001369217

Patient og pårørende kan henvende sig til visitationen  
Telefonnummer: 33 66 33 66 

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Center for Genoptræning
Amager Hans Bogbinders Alle 3, Opgang 7
2300 København S
Telefonnummer: 35 30 20 70

Center for Genoptræning Vesterbro
Vesterbrogade 141
1620 København V
Telefonnummer: 35 30 46 00

Center for Genoptræning Nørrebro
Mimersgade 41
2200 København N
Telefonnummer: 35 30 25 30

Center for Genoptræning Vanløse
Indertoften 10, 1. sal
2720 Vanløse
Telefonnummer: 35 30 25 90

Center for Genoptræning Østerbro
Randersgade 60
2100 København Ø
Telefonnummer: 35 30 32 10

Relaterede indsatser