Krop og bevægelse

Tilbud til patienter, der vil være fysisk aktive.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Patient har ikke været indlagt på hospital
 • Svækket fysisk funktionsevne efter sygdomsforløb
 • Patientens behov kan ikke dækkes af privatpraktiserende fysioterapi eller genoptræning efter sundhedslov.
 • Børn, der går i skole i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 3-17 år
 • Barn og forældre/værge har et behov for hjælp pga. manglende viden og kendskab til foreningslivet
 • Forældre/netværk kan bakke op om barnets deltagelse i fritidsaktiviteten.
 • Forældre/netværk kan kommunikere med FritidsGuiderne (herunder evt. en frivillig) på enten dansk eller engelsk - alternativt skal fagpersonen spille en rolle i dialogen med barnet og forældre/netværk
 • Bo i Københavns Kommune
 • Barnet skal være mellem 0-18 år
 • Barnet skal være visiteret til et særligt dagtilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Forældrene skal have ressourcer til at hjemmetræne
 • Der skal udfærdiges en børnefaglig undersøgelse efter Serviceloven § 50
 • Familien skal herefter godkendes til hjemmetræningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have en genoptræningsplan fra hospital.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 65 år
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være 65 år eller ældre
 • Alle kan anvende tilbuddet
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en demensdiagnose
 • Let demens/tidlige fase af en demenssygdom
 • Kunne indgå i gruppebaseret træning
 • Ikke for rollatorbrugere eller gangbesværede.
 • Være mellem 16 og 24 år
 • Bo i Københavns Kommune.
 • Være mellem 2 og 16 år
 • Gå i daginstitution, skole eller bo i Københavns Kommune
 • Have et BMI på 99-percentilen eller derover.
 • Børn, der går i skole i Københavns Kommune
 • Børn i 0.-5. klasse
 • Børn med en BMI over eller lig med køns- og aldersjusteret BMI 25.
 • Være betalende medlem i La Fit
 • Have en mailadresse
 • Træningen er ikke egnet til patienter med kørestol, rollator og stort gangbesvær.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have diagnosticeret artrose i knæ og/eller hofte
 • Ikke have anden årsag til generne (fx tumor, inflammatorisk ledsygdom, sequelae efter hoftefraktur, sequelae efter total hofte – eller knæalloplastik)
 • Ikke have andre symptomer, der er mere udtalte end atrosegenerne og forhindrer intensiv træning (f.eks. kronisk, generaliseret smerte eller fibromyalgi)
 • Være meget motiveret for selvstændig træning.
 • Både for børn og voksne
 • Have et svært fysisk handicap
 • Have en funktionsnedsættelse som følge af sygdom
 • Tilstanden er varig
 • Sygdom eller handicap skal være nævnt på Sundhedsstyrelsens diagnoseliste.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Være lægefagligt færdigudredt
 • Borgeren skal have lænde-, bryst- eller nakke relateret ryglidelse
 • Smerter i over 12 uger på henvisningstidspunktet
 • Længerevarende rygsmerter, hvor der tidligere er forsøgt træning i privat regi
 • Særlige behov på grund af psykosociale faktorer, herunder ledighed, misbrug og psykiske vanskeligheder.
 • Kroniske rygproblemer med korterevarende forværringer
 • Det er ikke en forudsætning, at alle ovenstående punkter er opfyldt.
 • Være over 65 år
 • 70-årige, der bor alene, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • 75-årige og 80-årige tilbydes deltagelse i et informationsmøde om forebyggende hjemmebesøg
 • 81+ tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg
 • Sårbare ældre i alderen 65-81 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • Må ikke modtage både personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunen eller en af kommunens private leverandører.
 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran