Rådgivning til voksne med autisme (Din Rådgivning)

Tilbuddet er en åben, gratis og anonym rådgivning for københavnere mellem 18 – 65 år med autismediagnose eller anden nedsat funktionsevne. Patient skal henvende sig.

Rådgivning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Være mellem 18 og 65 år
  • Have en autismediagnose eller anden varig funktionsnedsættelse
  • Have brug for viden om diagnosen og sparring.
Koncept ikon

Koncept

Tilbuddet 'Din Rådgivning' er en anonym, pædagogisk rådgivning. Der ydes rådgivning og vejledning til voksne telefonisk og ved personligt fremmøde. I samtalen kan patienten få viden om blandt andet autisme, selvforståelse samt støtte til egen mestring.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Op til 3 individuelle samtale med en socialpædagogisk rådgiver¨
  • Personlig pædagogisk rådgivning, der tager udgangspunkt i problemstillinger i en hverdag med en diagnose
  • Samtaler om at være sendiagnosticeret med en autismediagnose.
  • Have behov for støtte til at håndtere svære sociale situationer.
  • Behov for hjælp til stressreducering.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig

Din Rådgivning
Telefonnummer: 33 17 12 14

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Din Rådgivning
Suhmsgade 4, 3. sal
1125 København K
Telefontider: 33 17 12 14
Åbningstider: Mandag, tirsdag, onsdag og fredag kl. 11 – 13. 

De individuelle samtaler kan foregå virtuelt via Microsoft Teams.

'Din Rådgivning' er et af flere tilbud i Huset for tidlige forebyggende indsatser.