Kognitive forstyrrelser

Tilbud til patienter med psykisk funktionsnedsættelse.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være barn eller ung under 18 år med en diagnose på autismespektret eller anden fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse.
 • Unge under 23 år med en funktionsnedsættelse har mulighed for at få rådgivning
 • Barnet eller den unge skal være i målgruppen for Borgercenter Handicap i Socialforvaltningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 18 og 65 år
 • Have en autismediagnose eller anden varig funktionsnedsættelse
 • Have brug for viden om diagnosen og sparring.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Kan IKKE benytte almindelige tandplejetilbud.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Barnet skal være mellem 0-18 år
 • Barnet skal være visiteret til et særligt dagtilbud i Børne- og Ungdomsforvaltningen
 • Forældrene skal have ressourcer til at hjemmetræne
 • Der skal udfærdiges en børnefaglig undersøgelse efter Serviceloven § 50
 • Familien skal herefter godkendes til hjemmetræningen.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have større mundmotoriske vanskeligheder (spise, dikke, savle samt udtale)
 • Ikke problemer i forhold til amning og flaskegivning.
 • Børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune
 • Ansatte på skole eller dagtilbud for børn og unge mellem 0-18 år i Københavns Kommune
 • Forældre til børn eller unge mellem 0-18 år, som går i skole eller dagtilbud i Københavns Kommune.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Gælder for 0-17-årige for alle født før 2004
 • Gælder for 0-21 år for alle født efter 2004.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have behov for træning for at kunne fastholde nuværende funktionsniveau
 • Barnet eller den unge må ikke allerede modtage et eksisterende tilbud om træning fx via sundhedsloven.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Bo i Københavns Kommune eller være visiteret til f.eks. et bosted i Københavns Kommune
 • Alle trænings- og behandlingsmuligheder skal være udtømte
 • Der skal foreligge lægelige oplysninger
 • Der foretages en konkret og individuel vurdering af om kriterierne er opfyldte.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Have en varig eller langvarig og betydelig funktionsnedsættelse, der har indflydelse på arbejdssituationen
 • Have behov for hjælpemidlet til at udføre arbejdet
 • Hjælpemidler kan også søges til en praktik i samarbejde med jobcentret.
 • Borger skal være færdigudredt i sundhedsregi
 • Over den skolepligtige alder
 • Borger skal være færdigbehandlet eller stabil i behandling
 • Borger skal være motiveret for undervisning
 • Borger skal kunne deltage aktivt i undervisning
 • Borger skal være over den skolepligtige alder
 • Borger skal bo i København, Frederiksberg, Tårnby eller Dragør kommune
 • Bo i Københavns Kommune
 • Have en demensdiagnose
 • Ikke have forløbskoordinator på hospital (hukommelsesklinik) eller hos egen læge.
 • Bo i Region Hovedstaden eller Region Sjælland
 • Være soldaterveteran