Støtte til hjælpemidler og indretning af arbejdsplads ved varig eller langvarig funktionsnedsættelse

Tilbuddet er til københavnere over 18 år, der har en varig og betydelig funktionsnedsættelse. Det hjælpemiddel, der søges støtte til, skal være en forudsætning for, at arbejdsopgaver kan løses. Der kan ikke søges støtte til almindelige hjælpemidler, der kan stilles til rådighed af arbejdsgiver. Patient skal selv ansøge.

Ansøgning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Være fyldt 18 år
  • Have en varig eller langvarig og betydelig funktionsnedsættelse, der har indflydelse på arbejdssituationen
  • Have behov for hjælpemidlet til at udføre arbejdet
  • Hjælpemidler kan også søges til en praktik i samarbejde med jobcentret.
Koncept ikon

Koncept

Hjælpemidler til brug i arbejdssituationen fx særlige arbejdsredskaber og ændring af indretningen af arbejdspladsen.
Patienten skal sammen med arbejdsgiver udfylde et ansøgningsskema. Hvis hjælpemidlet skal bruges i en praktik, ansøges i samarbejde med jobcentret.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Hjælpemidler til at kunne løse arbejdsopgaver i forbindelse med arbejde eller praktik
  • Søg om hjælpemidlet sammen med arbejdsgiver
  • Søg om hjælpemidlet til praktik sammen med jobcentret
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Patient henvender sig

Patienten skal henvende sig med sin arbejdsgiver. Patienten skal udfylde og sende  ansøgningsskema til Specialindsats Handicap (klxml.dk) . Ansøgningen skal underskrives af arbejdsgiver og ansøgeren selv.

Jobcenter København, Center for Arbejdsfastholdelse
Gammel Køge Landevej 43
2500 Valby
Telefonnummer: 82 56 56 82 (telefontid: Mandag til fredag kl. 10.30-11.30)
Yderligere kontaktinformationer (kk.dk)

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter ikke tolkebistand
Sted ikon

Sted

Jobcenter København, Specialindsats Handicap
Gammel Køge Landevej 43
2500 Valby
Telefonnummer: 82 56 56 82
Telefontider: Mandag til fredag ​​kl. 10.30-11.30
Åbningstider: Mandag til fredag ​​kl. 8.30-16