Mundmotorisk vejledning for børn

Tilbuddet er til københavnske børn fra 0 til 18 år med større mundmotoriske vanskeligheder. Læge kan henvende sig telefonisk. Øvrige kan henvende sig. 

Rådgivning Udredning
Kriterier ikon

Kriterier

 • Bo i Københavns Kommune
 • Være mellem 0-18 år
 • Have større mundmotoriske vanskeligheder (spise, dikke, savle samt udtale)
 • Ikke problemer i forhold til amning og flaskegivning.
Koncept ikon

Koncept

Udredning og vejledning ved ergoterapeut og logopæd til børn, som har større mundmotoriske vanskeligheder med fx: 

 • Spise og drikke, hvor barnet har svært ved at bearbejde maden/væsken og måske ofte fejlsynker 
 • Savlen, hvor der ses en udtalt slaphed i muskulaturen i og omkring munden 
 • Tale, hvor der høres massive udtalevanskeligheder, som følge af mundmotoriske vanskeligheder. 
Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

 • Udredning af barn og vejledning til familie
 • Der er ikke træning.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

 • Læge henvender sig telefonisk
 • Sundhedsplejerske henvender sig
 • Hospital henviser
 • Øvrige henvender sig

Sundhedsplejerske, ergoterapeut, fysioterapeut, logopæd og tandlæge kan henvende sig til Oralmotorisk team telefonisk eller via mail.

Oralmotorisk team
Kastelsvej 60  
2100 København Ø 
Telefonnummer: 33 66 93 93
Mail: DAB@buf.kk.dk 
Hjemmeside: www.bck.kk.dk. 

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet omfatter ikke transport
Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Den Ambulante Børneterapi 
Kastelsvej 60 
2100 København Ø 
Telefonnummer: 33 66 93 93