Korterevarende træningsforløb til børn med funktionsnedsættelse

Korterevarende afklarende eller vejledende forløb med fysio- og/eller ergoterapeutisk træning til børn og unge som grundet fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse har behov for at bibeholde deres nuværende funktionsniveau. Forældre henvender sig.

Rådgivning Træning
Kriterier ikon

Kriterier

  • Bo i Københavns Kommune
  • Være mellem 0-18 år
  • Have fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse
  • Ikke alderssvarende motorisk udviklet
  • Barnet eller den unge må ikke allerede modtage et eksisterende tilbud om træning fx via sundhedsloven.
Koncept ikon

Koncept

Fysio- og/eller ergoterapeutisk træning samt råd og vejledning over en kortere periode. Formålet er at afklare det fremtidige træningsbehov og klæde familien på til selvstændigt at kunne varetage den fremtidige træning af barnet.

Hvad kan du fortælle patienten ikon

Hvad kan du fortælle patienten

  • Primært individuel træning
  • Kortere vejledende eller afklarende forløb
  • Fysisk træning.
Tilmelding og visitation ikon

Tilmelding og visitation

  • Forældre henvender sig

Borgercenter Handicap, Træningsteamet
Borups Allé 43
2200 København N
Telefonnummer: 33 17 88 00
Link til digital post via Borgercenter Handicaps hjemmeside. 

Pris ikon

Pris

Tilbuddet er gratis for patienter med bopæl i Københavns Kommune
Transport ikon

Transport

Tilbuddet kan omfatte transport efter konkret vurdering

Der kan søges separat om transport gennem Socialforvaltningen.

Tolkebistand ikon

Tolkebistand

Tilbuddet omfatter tolkebistand
Sted ikon

Sted

Den Ambulante Børneterapi
Kastelsvej 60
2100 København Ø
Telefonnummer: 33 66 93 93