Ensomhed

Tilbud til patienter, der ønsker at indgå i et fællesskab.

Tilbud
Kriterier
Tilmelding og visitation
 • Være over 65 år
 • 70-årige, der bor alene, tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • 75-årige og 80-årige tilbydes deltagelse i et informationsmøde om forebyggende hjemmebesøg
 • 81+ tilbydes et årligt forebyggende hjemmebesøg
 • Sårbare ældre i alderen 65-81 år tilbydes et forebyggende hjemmebesøg, hvor behov for yderligere besøg vurderes
 • Må ikke modtage både personlig pleje og praktisk hjælp fra kommunen eller en af kommunens private leverandører.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være under 65 år
 • Have en demenssygdom
 • Bo i eget hjem
 • Tale og/eller forstå dansk
 • Skal visiteres til tilbuddet.
 • Ældre københavnere, som har et særligt behov for tryghed
 • Ensom og utryg i en grad, der begrænser ham/hende i hverdagen
 • Har ingen eller kun lidt behov for hjemmepleje (personlig pleje og praktisk hjælp)
 • Borgeren skal kunne profitere af tryghedsboligernes særlige rammer for støtte og tryghed og/eller have gavn af boligskiftet i forhold til at opnå samvær og et fællesskab i nærmiljøet.
 • Ikke have fremadskridende hukommelsessvækkelse
 • Ikke have en urolig, udadrettet adfærd fx på grund af et misbrug eller en alvorlig psykisk lidelse.
 • Bo i Københavns Kommune
 • Være fyldt 18 år
 • Mand diagnosticeret med en kræftsygdom
 • Ønske at møde andre mænd i samme situation
 • Skal kunne klare sig selv (trapper, omklædning, toiletbesøg mv.)
 • Forløb i Center for Kræft og Sundhed er ikke en forudsætning for at deltage.